پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف یحیی حساس یگانه با عنوان اخلاق حرفه ای

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف یحیی حساس یگانه با عنوان اخلاق حرفه ای

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف یحیی حساس یگانه با عنوان اخلاق حرفه ای

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف یحیی حساس یگانه با عنوان اخلاق حرفه ای (12 اسلاید).

شامل:

مقدمه

مبانی تئوری اخلاق

قوانین اخلاقی مورد نظر هیوم

نظر کانت در مورد اخلاق حرفه ای

دو قانون کانت

ماهیت حرفه

عوامل دستیابی فرد به رفتار اخلاقی